Generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling onsdag den 22. marts 2017
klokken 19.00 i indgangspartiet nr. 14

24. februar 2017

Så er det igen den tid på året, hvor der skal være generalforsamling for de 3 beboerrepræsentationer i Frederiksberg Søpark. Vi har i år flyttet afholdelsen til Vodroffsvej nr. 14, da der er mere plads.

Medbring meget gerne selv en stol.

Har du/I forslag, som skal med på generalforsamlingen, skal det afleveres i postkassen til bestyrelsesmedlemmerne i nr. 8, 10, 12, 14 0g 16. Forslag skal afleveres senest 7 dage før afholdelse af generalforsamlingen, altså den 15. marts.

De indkomne forslag vil blive opsat på opslagstavlerne 3 dage før mødet.

 Dagsorden:                   

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Beretning fra den fælles bestyrelse

4. Godkendelse af regnskab (8 – 10) for det forløbne kalenderår

5. Indkomne forslag
                     
6. Fremtidig virksomhed
                     
7. Valg af bestyrelse
 
8. Evt.

de 3 bestyrelser

Indkaldelse til generalforsamling tirsdag den 15. marts 2016
klokken 19.30 i indgangspartiet nr. 8

Fredag den 26. februar 2016

Så er det tid til generalforsamling for de 3 beboerrepræsentationer i Frederiksberg Søpark. Medbring meget gerne selv
en stol.
Har du/I forslag, som skal med på generalforsamlingen, skal det afleveres i postkassen til bestyrelsesrepræsentanterne i nr. 8. 10, 12, 14 og 16.
Forslag skal afleveres senest 7 dage før afholdelse af generalforsamlingen, altså den 7. marts.
De indkomne forslag vil blive opsat på opslagstavlerne 3 dage før mødet.
Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Foreningens beretning
  4. Regnskab for det forløbne kalenderår
  5. Indkomne forslag
  6. Fremtidig virksomhed
  7. Valg af bestyrelse
  8. Evt.

de 3 bestyrelser

Indkaldelse til generalforsamling mandag den 16. marts 2015
klokken 19.00 i indgangspartiet nr. 8

1. marts 2015

Så er det igen den tid på året, hvor der skal være generalforsamling for de 3 beboerrepræsentationer i Frederiksberg Søpark.

Medbring meget gerne selv en stol.

Har du/I forslag, som skal med på generalforsamlingen, skal det afleveres i postkassen til bestyrelsesmedlemmerne i nr. 8, 10, 12, 14 og 16. Forslag skal afleveres senest 7 dage før afholdelse af generalforsamlingen, altså den 8. marts.

De indkomne forslag vil blive opsat på opslagstavlerne 3 dage før mødet.

 Dagsorden:                   

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Foreningens beretning

4. Regnskab for det forløbne kalenderår

5. Indkomne forslag
                     
6. Fremtidig virksomhed
                     
7. Valg af bestyrelse
 
8. Evt.

 

de 3 bestyrelser

Indkaldelse til generalforsamling onsdag den 19. marts 2014
klokken 19.00 i indgangspartiet nr. 8

Så er det igen den tid på året, hvor der skal være generalforsamling for de 3 beboerrepræsentationer i Frederiksberg Søpark.

Medbring meget gerne selv en stol.

Har du/I forslag, som skal med på generalforsamlingen, skal det afleveres i postkassen til KU for nr. 8-10, til EJ for nr. 12-14 og til SE for nr. 16. Forslag skal afleveres senest 7 dage før afholdelse af generalforsamlingen, altså den 12. marts.

De indkomne forslag vil blive opsat på opslagstavlerne 3 dage før mødet. Der vil ligeledes blive uddelt beretning (og regnskab for 8-10).

 Dagsorden:                   

1. Valg af dirigent

2. Foreningens beretning

3. Regnskab for det forløbne kalenderår

4. Indkomne forslag
                     
5. Fremtidig virksomhed
                     
6. Valg af bestyrelse
 
7. Evt.

Indkaldelse til generalforsamling tirsdag den 12. marts 2013
klokken 19.00 i indgangspartiet nr. 8

Medbring meget gerne selv en stol

Da vi i de tre beboerrepræsentationer (Vodroffsvej 12-14, Vodroffsvej 16 og Sveasvej 8-10) har fælles interesser og nu også har fælles administrator (DEAS), holder vi én samlet generalforsamling.
     Har du/I forslag, som skal med på generalforsamlingen, skal det afleveres i postkassen til EJ i nr. 12, SE i nr. 16 og KU i nr. 8 senest 7 dage før afholdelse af generalforsamlingen, altså den 5. marts.

De indkomne forslag vil blive opsat på opslagstavlerne 3 dage før mødet.

Bestyrelsen holder møde om det forgangne år samt ’visioner’ for 2013/2014 tirsdag den 26. februar.

 Dagsorden:                   

1. Valg af dirigent

2. Foreningens beretning

3. Regnskab for det forløbne kalenderår

4. Indkomne forslag
                     
5. Fremtidig virksomhed
                     
6. Valg af bestyrelse
 
7. Evt.

Indkaldelse til generalforsamling onsdag den 21. marts 2012
klokken 19.00 i indgangspartiet nr. 10

Har du/I forslag, som skal med på generalforsamlingen, skal det afleveres i postkassen til KU eller BB senest 7 dage før afholdelse af generalforsamlingen, altså den 14. marts.

Medbring meget gerne selv en stol.

De indkomne forslag vil blive opsat på opslagstavlerne 3 dage før mødet.

 Dagsorden:                   

1. Valg af dirigent

2. Foreningens beretning

3. Regnskab for det forløbne kalenderår

4. Indkomne forslag
                     
5. Fremtidig virksomhed
                     
6. Valg af bestyrelse
 
7. Evt.

Generalforsamling onsdag den 13. april 2011

Generalforsamlingen blev afholdt i indgangspartiet nr. 10.

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Formandens beretning v. Paul
                       
4. Regnskab v. Peter
                       
5. Indkomne forslag

6. Valg af bestyrelse

7. Valg af suppleanter

8. Valg af revisor

9. Evt.

 

Generalforsamling for nr. 8 og nr. 10 d. 23. marts 2010 kl. 19.30

1) Valg af dirigent

2) Formandens beretning v. Paul Schmidt

3) Regnskab for det forløbne år v. kasserer Peter Rossel

4) Indkomne forslag

5) Valg til bestyrelse

 

Indkaldelse til generalforsamling den 26. marts 2009
klokken 19.00 i indgangspartiet nr. 8

Har du/I forslag, som skal med på generalforsamlingen, skal det afleveres i postkassen eller mail til KU senest 7 dage før afholdelse af generalforsamlingen.

De indkomne forslag vil blive opsat på opslagstavlerne 3 dage før mødet.

 Dagsorden:                   

1. Valg af dirigent

2. Spørgsmål til formandens beretning

3. Regnskab for det forløbne kalenderår

4. Indkomne forslag
                     
5. Fremtidig virksomhed
                      Nedsættelse af udvalg, der vil se på ordensreglerne for 8-10
                      Lukning ud til Sveasvej og evt. Vodroffsvej for ikke lejere
Nedsættelse af gårdlaug
Samarbejde med 12-14-16 omkring containere
                      Indvendig- og udvendig vedligeholdsarbejder af ejendommene 8-10
                      Sankt Hans fest
                      Affaldssortering
                      Regler for ophold på fællesarealerne

6. Valg af bestyrelse
Formand/kontaktperson til LLO/kontaktperson til udlejer
Næstformand/sekretær
Kasserer
Suppleanter
Revisor

7. Evt.

Stiftende beboerrepræsentation Sveasvej 8 og 10
tirsdag den 27. maj 2008 klokken 19.00

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Stiftende beboerrepræsentation Vodroffsvej 12 - 14 - 16
torsdag den 12. juni 2008 klokken 19.30 i foyeren til Vodroffsvej 16

- - - - - - - - - - - -


 Første møde for beboere i Frederiksberg Søpark onsdag den 9. januar 2008 kl. 20.30
hos lejer OR, Vodroffsvej 12, 1. mf.

Beboerforeningen Frederiksberg Søpark